Dotyczy : braku wykazywania odzysku i recyklingu czynników chłodniczych będących F-gazami (FGC) w sprawozdaniach do BDS

24.01.2022

W sprawozdaniach przekazywanych do BDS niektóre warsztaty samochodowe i firmy serwisujące urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła wykazują w punkcie 5 zastosowanie F-gazów do konserwacji lub serwisowania, naprawy lub instalacji systemów klimatyzacji w pojazdach  lub urządzeń wymienionych wyżej i jednocześnie w punkcie 6 nie wykazują odzysku i recyklingu (wstępnego oczyszczenia) czynnika chłodniczego, chociaż najprawdopodobniej taki odzysk faktycznie wykonują. Przypominamy, ze punkt 6 pokaże się w formularzu sprawozdania tylko, jeśli zaznaczy się „podmiot prowadzący odzysk ……” w profilu działalności.

 

Informujemy, że maszyna do napełniania klimatyzacji samochodowej automatycznie dokonuje odzysku i recyklingu czynnika z systemu klimatyzacji, jeśli nie był on całkowicie pozbawiony tego czynnika (pusty), a następnie „dobija” ten system nowym czynnikiem. W takich przypadkach należy obowiązkowo w sprawozdaniu do BDS wykazać jako zastosowanie w punkcie 5 nie tylko ilość pierwotnego czynnika zużytego do „dobicia” systemu klimatyzacji, ale także (w odrębnej kolumnie) ilość czynnika odzyskanego i poddanego recyklingowi przez maszynę. Oczywiście, należy obowiązkowo też wykazać w punkcie 6 tę samą ilość jako odzysk i recykling tego czynnika.

 

Informujemy również, ze firmy serwisowe które odsysają (odzyskują) czynnik chłodniczy z urządzenia i następnie (zwykle po dokonaniu kontroli szczelności lub naprawy urządzenia) napełniają tym samym czynnikiem urządzenie również mają obowiązek wykazania ilości czynnika odzyskanego z urządzenia i poddanego recyklingowi (wstępnemu oczyszczeniu) w punkcie 6 oraz wykazania tej samej ilości jako zastosowanie czynnika pochodzącego z odzysku w punkcie 5.

 

Przypominamy jednocześnie, ze dopełnianie/napełnianie urządzenia/systemu klimatyzacji samochodowej F-gazem odzyskanym z urządzenia i nie  poddanym uprzednio recyklingowi (wstępnemu oczyszczeniu, np. przez filtrowanie)   albo regeneracji (pełnemu oczyszczeniu – Polsce jest możliwe tylko w Fundacji PROZON) jest zakazane na mocy art. 8(1) Rozporządzenia 517/2014, który stanowi iż odzysk przeprowadza się wyłącznie w celu regeneracji, recyklingu lub zniszczenia F-gazów.

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja