Aktualności

Informacje o zmianach w bazie BDS

Od 1 stycznia 2018r. w bazie BDS sprawozdania należy składać na nowym formularzu. Termin składania sprawozdań za rok 2017 mija 28.02.2018r. ...
czytaj więcej

Nowy formularz sprawozdań

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS została dostosowana do wymogów znowelizowanej Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach ...
czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został opublikowany w Dzienniku Ustaw ...
czytaj więcej

Nowelizacja Ustawy o SZWO i F-gazach

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach ...
czytaj więcej
Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja