Aktualności

Informacje dla importerów HFC luzem

Komisja Europejska poinformowała, że od 1 maja do godz. 23:59  1 czerwca 2024 r. będzie można składać na portalu F-gas deklaracje na uzyskanie kontyngentu na przywóz HFC luzem ...
czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie 2024/573 w sprawie F-gazów, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

W dniu 20.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów ...
czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie 2024/590 w sprawie SZWO i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009

W dniu 20.02.2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ...
czytaj więcej

Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do BDS

1.01.2024 r. Przypominamy, że 28 lutego 2024 r. mija termin złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ...
czytaj więcej

Zakaz wprowadzania do obrotu „innych pianek” w Unii Europejskiej

14.12.2022
Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. zaczyna obowiązywać zgodnie z Załącznikiem nr III do Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 517/2014 zakaz wprowadzania do obrotu w Unii ...
czytaj więcej

Dotyczy : braku wykazywania odzysku i recyklingu czynników chłodniczych będących F-gazami (FGC) w sprawozdaniach do BDS

24.01.2022
W sprawozdaniach przekazywanych do BDS niektóre warsztaty samochodowe i firmy serwisujące urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła wykazują w punkcie 5 ...
czytaj więcej

„Zakazy stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) z bardzo wysokim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) i wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających te gazy lub od nich uzależnionych ”

16.04.2019
„Zakazy stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) z bardzo wysokim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) i wprowadzania do obrotu ...
czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Szanowni Państwo, Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został opublikowany ...
czytaj więcej

Informacje o zmianach w bazie BDS

Od 1 stycznia 2018r. w bazie BDS sprawozdania należy składać na nowym formularzu. Termin składania sprawozdań za rok 2017 mija 28.02.2018r. ...
czytaj więcej

Nowy formularz sprawozdań

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. BDS została dostosowana do wymogów znowelizowanej Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach ...
czytaj więcej
Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja