FAQ

1. Co zrobić, jak nie pamiętam hasła?

Na stronie www.bds.ichp.pl znajduje się przycisk „przypominanie hasła”.

Należy podać tam swój adres e-mail, który jest loginem do bazy BDS (utworzony przy rejestracji konta) i wysłać.

Na podany adres przyjdzie wiadomość z bazy z adresu no-reply|bds.ichp.pl| |no-reply|bds.ichp.pl z możliwością zmiany hasła. Wiadomość jest ważna max 1h.

2. Jak mogę zmienić Administratora konta?

Na stronie bazy BDS www.bds.ichp.pl znajduje się opcja "Zmiana Administratora konta".

Po wybraniu tej opcji należy wypełnić formularz Zmiany Administratora konta:

 • w danych Podmiotu należy podać NIP i adres e-mail „starego Administratora”.
  (jeśli nie znacie Państwo adresu e-mail poprzedniego Administratora konta można tę rubrykę pominąć, w danych Podmiotu wystarczy wypełnić jedną z rubryk)
   
 • w danych Administratora należy podać dane nowego Administratora konta.

Jeśli jest to wymagane, należy dołączyć pełnomocnictwo dla nowego Administratora i wysłać formularz.

3. Jestem Administratorem konta, zmienił się mój adres e-mail, jak mogę zmienić go w bazie?

Adres e-mail Administratora konta można zmienić poza pomocą opcji „Zmiana Administratora konta".

Po wybraniu tej opcji należy wypełnić formularz Zmiany Administratora konta:

 • w danych Podmiotu należy podać NIP Podmiotu i swój stary adres e-mail.
 • w danych Administratora należy podać ponownie swoje dane oraz nowy adres e-mail.

4. Co oznacza komunikat „niepoprawne logowanie”?

Komunikat „niepoprawne logowanie” świadczy o tym, że podane hasło jest błędne. W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła powinien skorzystać z opcji „przypominanie hasła” dostępnej na stronie logowania do bazy BDS.

5. Co oznacza komunikat „nieaktywny użytkownik”?

Komunikat „nieaktywny użytkownik” świadczy o tym, że adres e-mail wpisywany jako login podczas logowania nie widnieje w bazie lub jego konto nie jest aktywne.

W tym przypadku należy skontaktować się z Administratorem bazy poza pomocą adresu mailowego: kontakt|bds.ichp.pl| |kontakt|bds.ichp.pl

Należy opisać sytuację i podać NIP firmy, dla której zakładane było konto w bazie BDS.

6. Co zrobić, gdy pomimo wpisywania prawidłowego loginu i hasła, nie udaje mi się zalogować na konto?

Należy wyczyścić historię przeglądarki internetowej i ponownie zalogować się na stronie www.bds.ichp.pl.

7. Kto może być Administratorem konta?

Administratorem konta może być właściciel firmy, osoba widniejąca w KRS lub BIP albo osoba, która od poprzednio wymienionych posiada pełnomocnictwo do pełnienia funkcji Administratora danego konta w bazie.

Takie pełnomocnictwo w formie skanu lub zdjęcia należy dołączyć w formularzu rejestracyjnym (podczas rejestracji lub podczas Zmiany Administratora konta).

8. Jaki jest termin składania sprawozdań w bazie BDS?

Podmioty mają obowiązek składania rocznych sprawozdań dotyczących substancji zubażających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych każdorazowo do 28 lutego poza poprzedni rok kalendarzowy.

Np. poza rok 2017 należy złożyć sprawozdanie do 28 lutego 2018.

9. Kiedy moje sprawozdanie w bazie BDS jest poprawne?

Sprawozdanie w bazie BDS jest poprawne, gdy po zalogowaniu się na konto, w liście sprawozdań ma status „Zatwierdzone”.

10. Co zrobić, gdy złożone sprawozdanie ma status „Błędne”?

W przypadku, gdy podczas weryfikacji sprawozdania, zostało ono oznaczone, jako błędne przez bazę BDS wysyłana jest prośba o korektę. Zgodnie z art. 1 pkt 31 (dotyczący zmian art. 39 ust. 2) Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o SZWO i F-gazach (Dz. U. 2017 poz. 1567) po otrzymaniu informacji od administratora systemu BDS, czyli wyspecjalizowanej jednostki (Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu), z której wynika, że dane zawarte w sprawozdaniu, zawierają błędy podmiot, który przekazał sprawozdanie jest obowiązany do dokonania korekty w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji.

Jak wykonać korektę?

11. Gdzie mogę sprawdzić jakie błędy zrobiłem w sprawozdaniu złożonym w bazie BDS?

Po zalogowaniu się na swoje konto w bazie BDS, wejściu w listę sprawozdań i kliknięciu w podgląd „Błędnego” sprawozdania.

12. W jaki sposób dokonać korekty sprawozdania?

W celu dokonania korekty sprawozdania należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zalogować się na konto w bazie BDS,
 2. Wejść w listę sprawozdań,
 3. Kliknąć na pole „Kopia” przy sprawozdaniu, którego korekty chcemy dokonać (sprawozdanie zapisze jako szkic),
 4. Kliknąć na pole „Edycja” przy sprawozdaniu, które zapisało się jako szkic,
 5. Poprawić poszczególne części sprawozdania klikając każdorazowo w pole „zapisz”,
 6. Wysłać skorygowane sprawozdanie używając pola „Przekaż sprawozdanie”.

Jak wykonać korektę?

13. Jak zmienić profil działalności firmy?

Profil działalności może zmienić Administrator konta. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki „konto w systemie”, a następnie do zakładki „profil działalności”.

14. Co oznacza, że moje sprawozdanie w bazie BDS ma status „Zerowe”?

W bazie BDS sprawozdanie, które ma status „Zerowe” to sprawozdanie, którego nie należało przekazywać w bazie BDS, ponieważ nie zawierało ono danych w sekcjach dotyczących przywozu, wywozu, zastosowania, odzysku.

W bazie BDS nie należy sprawozdawać jeśli w danym roku Podmiot miał tylko zakup/sprzedaż czynnika w butlach lub zbiornikach i stany magazynowe.

15. Czy w bazie BDS sprawozdaje się z czynnika 1234yf?

Tak, od roku 2017 jest obowiązek sprawozdawać również z fluorowanych gazów cieplarnianych i ich mieszanin, zawartych w załączniku ll Rozporządzenia UE 517/2014 -min. Czynnik 1234yf.

16. Co oznacza SZKIC na liście sprawozdań?

SZKIC sprawozdania, to wersja sprawozdania, która jest edytowalna, na której można nanosić poprawki, zmiany bez końca. SZKIC jest tylko „Brudnopisem” dla użytkowników, nie ma mocy prawnej. Aby sprawozdanie zostało złożone w bazie musi mieć status „Wysłane”.

17. Czy czynniki R-134a (HFC-134a) i R-134 (HFC-134) to to samo?

Nie, czynnik R-134a i R-134 to dwa różne czynniki FGC.

 • R-134a jest stosowany na rynku Polskim,
 • R-134 nie jest stosowany na rynku Polskim.

18. Co oznacza pojęcie „niektóre pojazdy silnikowe”?

Oznacza to pojazdy samochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) kategorii M1 oraz kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną pojazdu powiększoną o 100 kg.

Limit masy odniesienia 1305 kg dotyczy tylko pojazdów kategorii N1 (samochodów do przewozu ladunków), a nie samochodów osobowych i mikrobusów (maks 8 osób + kierowca), które wszystkie mają kategorię M1 i zawsze dla takich  samochodów osobowych i takich mikrobusów oraz samochodów kategorii N1 o masie odniesienia poniżej 1305 kg należy wybierać rodzaj zastosowania:

 

Konserwacja lub serwisowanie systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych

Albo

Instalacja systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych

Albo

Naprawa systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych

 

Dla jakichkolwiek innych pojazdów – należy wybierać kategorie :

 

Konserwacja lub serwisowanie  ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych

Albo

Instalacja ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych

Albo

Naprawa ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych

19. Od jakiej ilości substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych należy składać sprawozdanie w bazie BDS?

W bazie BDS nie ma limitów. Sprawozdanie należy złożyć z każdej ilości czynnika jeśli się go stosuje, odzyskuje, importuje luzem bądź w urządzeniach, eksportuje luzem bądź w urządzeniach w danym roku kalendarzowym.

20. Czy HFO-1234yf to to samo co HFC-1234yf?

Tak.

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja