Informacje o zmianach w bazie BDS

Od 1 stycznia 2018r. w bazie BDS sprawozdania należy składać na nowym formularzu. Termin składania sprawozdań za rok 2017 mija 28.02.2018r.

Po zalogowaniu na swoje konto w zakładce „Aktualności” znajdą Państwo informację o najważniejszych zmianach, jakie zostały wprowadzone.

Natomiast w zakładce „Dokumenty” znajdą Państwo aktualną Instrukcję Użytkownika bazy BDS. Punkt 8 strona 17 opisuje sposób wprowadzania danych do sprawozdania.

Ważne! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza sprawozdania poza rok 2017 należy zaktualizować profil działalności firmy poza rok 2017.

Sprawozdanie poza rok 2017 dotyczy substancji zubożających warstwę ozonową, fluorowanych gazów cieplarnianych i pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych (wymienionych w załączniku ll Rozporządzenia (UE) 517/2014).

Pierwszy raz na stronie?
Zarejestruj się i złóż roczne sprawozdanie
z zużycia czynników chłodniczych. Rejestracja